Aktualności

Informujemy, że firma LUBAWA S.A. zarejestrowała zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa. Wiadomości zatytułowane m.in. „Faktura n 524/922 zawierają podpis np. LUBAWA GROUP z imieniem nazwiskiem np. Mikosz oraz informacje mające skłonić ich odbiorców do dokonania przelewu na wskazany na fakturze numer konta bankowego lub wejść pod wskazany w treści wiadomości link. Wiadomości te mogą posiadać również załączniki, w których znajduje się potencjalnie szkodliwe oprogramowanie. Fałszywe wiadomości można rozpoznać poprzez to, że zawierają one załączniki o rozszerzeniach *exe i *zip. LUBAWA S.A. wysyła wyłącznie e-faktury z plikami *pdf.