• Start
 • Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 • Dane po audycie, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 190 088 210 801 236 133 240 250 273 977 230 801 239 551
  Wynik brutto ze sprzedaży 39 535 40 390 49 820 35 370 62 018 50 424 47 146
  Wynik netto na sprzedaży 7 845 8 856 14 947 -89 22 252 8 711 10 079
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 10 788 8 637 16 844 6 287 19 070 5 577 13 138
  Amortyzacja 7 339 7 540 8 451 9 440 11 119 5 848 12 827
  EBITDA 18 127 16 177 25 295 15 727 30 189 11 425 25 964
  Wynik przed opadatkowaniem 6 009 5 627 13 537 3 955 15 219 4 372 8 598
  Wynik netto 5 640 2 732 10 825 2 632 11 201 2 321 6 571
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 292 167 307 449 351 151 357 410 360 911 381 565 396 875
  Aktywa trwałe 190 245 189 390 200 341 224 434 228 254 237 449 242 243
  Aktywa obrotowe 101 923 118 059 150 811 132 976 132 658 144 116 154 633
  Kapitał własny 179 127 184 951 199 994 198 754 210 761 211 906 217 764
  Zobowiązania długoterminowe 30 824 46 767 47 539 46 939 42 161 41 386 50 127
  Zobowiązania krótkoterminowe 82 216 75 730 103 618 111 717 107 989 128 274 128 984
 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2016 I-III kwartał 2017 I-III kwartał 2018
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 150 801 166 442 189 747 181 845 188 101 171 083 172 382
  Wynik brutto ze sprzedaży 30 881 36 015 43 877 27 556 36 170 39 071 33 743
  Wynik netto na sprzedaży 6 942 12 579 18 137 512 9 649 9 192 5 695
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 9 100 13 181 18 366 6 950 11 263 7 185 6 307
  Amortyzacja 5 468 5 688 6 265 7 318 8 214 8 978 9 641
  EBITDA 14 568 18 869 24 631 14 268 19 478 16 163 15 948
  Wynik przed opadatkowaniem 5 695 10 590 16 266 5 670 8 838 6 167 2 810
  Wynik netto 3 483 6 772 12 917 2 438 6 674 4 346 1 854
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 283 248 293 980 343 204 357 434 370 479 382 029 392 399
  Aktywa trwałe 187 095 191 970 208 584 215 047 226 240 231 538 244 227
  Aktywa obrotowe 96 153 102 010 134 620 142 388 144 240 150 491 149 172
  Kapitał własny 176 700 188 391 198 485 202 445 205 621 214 914 213 863
  Zobowiązania długoterminowe 34 568 30 758 50 911 52 416 43 567 40 021 49 481
  Zobowiązania krótkoterminowe 71 980 74 831 93 808 102 574 121 292 167 115 130 055
 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2019
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 115 834 128 556 141 116 139 189 145 402 122 040 130 722 141 813
  Wynik brutto ze sprzedaży 25 490 29 862 35 090 25 950 31 627 26 372 27 827 33 037
  Wynik netto na sprzedaży 8 419 13 877 18 162 7 650 13 904 6 647 8 641 14 013
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 9 872 13 823 19 452 14 400 14 763 4 614 9 656 15 124
  Amortyzacja 3 618 3 691 4 044 4 618 5 402 5 848 6 411 6 411
  EBITDA 13 490 17 514 23 496 19 018 20 165 10 462 16 067 21 535
  Wynik przed opodatkowaniem 7 450 11 784 17 724 13 838 12 390 4 882 6 885 19 192
  Wynik netto 4 945 8 150 14 112 9 420 9 781 3 598 5 028 15 614
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 299 305 302 888 349 891 364 805 382 532 383 190 408 414 411 655
  Aktywa trwałe 186 982 189 947 205 236 205 068 225 658 228 953 243 589 240 229
  Aktywa obrotowe 112 323 112 941 144 655 159 738 156 873 154 237 164 825 171 426
  Kapitał własny 177 931 187 532 199 596 208 913 208 895 214 835 216 839 235 460
  Zobowiązania długoterminowe 34 722 30 030 49 232 48 520 48 506 38 254 47 342 54 538
  Zobowiązania krótkoterminowe 86 652 85 326 101 064 107 373 125 131 130 101 144 233 121 656
 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2019
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 54 814 59 223 70 255 68 177 69 436 58 950 70 092 69 987
  Wynik brutto ze sprzedaży 12 625 14 586 14 339 12 013 13 865 13 420 18 325 14 123
  Wynik netto na sprzedaży 4 263 6 946 6 368 3 208 5 481 4 253 8 829 5 263
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 5 160 5 842 7 073 3 013 5 643 3 817 9 136 5 826
  Amortyzacja 1 799 1 817 1 976 2 196 2 656 2 924 3 141 3 164
  EBITDA 6 959 7 659 9 049 5 209 8 300 6 742 12 277 8 990
  Wynik przed opadatkowaniem 4 196 5 047 6 560 2 985 5 079 4 082 7 827 5 137
  Wynik netto 2 842 3 419 4 829 2 434 4 117 3 165 6 268 3 909
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 302 780 321 699 349 282 380 992 389 116 386 610 411 592 406 249
  Aktywa trwałe 187 973 188 081 197 639 203 444 224 737 227 958 239 251 242 223
  Aktywa obrotowe 114 807 133 617 151 643 177 548 164 379 158 652 172 341 164 026
  Kapitał własny 175 413 182 271 190 663 202 616 202 894 214 114 218 131 220 910
  Zobowiązania długoterminowe 38 575 32 037 52 433 47 856 44 575 39 444 45 703 52 571
  Zobowiązania krótkoterminowe 88 792 107 391 106 186 130 520 141 646 133 051 147 758 132 767