• Start
  • 2019
  • Grupa Lubawa poprawia przychody i trzykrotnie zwiększa zysk netto

Grupa Lubawa poprawia przychody i trzykrotnie zwiększa zysk netto

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy Lubawa I półroczu 2019 r. wyniosła 141,8 mln zł, wykazując wzrost o 8% rdr. Zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem..

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę sprzedaży była wyższa wartość kontraktów zrealizowanych w segmencie sprzętu specjalistycznego, która wzrosła do poziomu 22,6 mln zł (wobec 4,9 mln zł przed rokiem).

- Za nami bardzo udane sprzedażowo I półrocze. Zrealizowaliśmy kilka ciekawych kontraktów dla służb mundurowych, dotyczących m. in. dostaw naszych kamizelek kuloodpornych dla policji, które zauważalnie wpłynęły na poziom przychodów – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Wyższy wynik netto Grupy po I półroczu to rezultat poprawy zyskowności w segmentach materiałów reklamowych i sprzętu specjalistycznego, a także zrealizowanej w maju br. sprzedaży udziałów spółki zależnej Isabella PL. Jednorazowy wpływ transakcji na skonsolidowany wynik finansowy wyniósł 5,64 mln zł.

- Jeżeli chodzi o II półrocze, na ten moment również rysuje się ono obiecująco. Po pierwsze – przeważnie w ostatnich miesiącach roku w naszej branży uruchamianych jest więcej przetargów, po drugie – z uwagi na rozpoczęcie realizacji wieloletniego kontraktu na kamuflaż dla polskiej armii, w ramach którego jeszcze w tym roku zrealizujemy dostawy w wysokości 20 mln zł. Ponadto stale i z dobrymi rezultatami pracujemy nad optymalizacją kosztów w naszych zakładach, co również będzie miało wpływ na rentowność w przyszłych kwartałach – dodaje Prezes Marcin Kubica.

Wspomniany kontrakt na dostawy wielozakresowych pokryć maskujących Berberys został zawarty 4 września przez podmiot zależny Lubawy – Mirandę sp. z o.o. oraz Skarb Państwa. Wartość zamówienia wynosi 165 mln zł brutto i będzie ono realizowane w czterech transzach w latach 2019-2022.

- Grupa Lubawa od lat dostarcza maskowania Berberys dla polskich służb, więc ostatnia umowa stanowi niejako przedłużenie dotychczasowych kontraktów, a także umocnienie naszej pozycji jako jedynego dostawcy tak nowoczesnych kamuflaży w kraju. Jest to bardzo dobry produkt, który z powodzeniem oferujemy również na rynkach zagranicznych – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.