• Start
  • 2019
  • Grupa Lubawa ośmiokrotnie zwiększa zysk netto po III kw. 2019 r.

Grupa Lubawa ośmiokrotnie zwiększa zysk netto po III kw. 2019 r.

Narastająco po III kw. Grupa Lubawa odnotowała 181,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9,5 mln zł rdr) i 15,8 mln zł zysku netto (+13,9 mln zł rdr)..

Na poprawę sprzedaży wpłynęły przede wszystkim wyższe o 7,2 mln zł przychody segmentu sprzętu specjalistycznego, które wyniosły 24,1 mln zł (+42%). Grupa wykazała również wzrost sprzedaży w pozostałych dwóch kluczowych segmentach działalności, tkanin oraz materiałów reklamowych, odpowiednio o 2,3% i 1% rdr.

Przychody Grupy narastająco po III kw. 2019 r. przełożyły się na 15,8 mln zł zysku netto, co oznacza ponad ośmiokrotną poprawę wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Złożyły się na nią wyższe wyniki w segmentach materiałów reklamowych i tkanin (o 4,9 mln zł i 0,5 mln zł rdr), a także niższa o 0,8 mln zł strata segmentu sprzętu specjalistycznego. Ponadto do wyniku netto kwotą 5,6 mln zł jednorazowo kontrybuowała sprzedaż udziałów spółki zależnej Isabella PL w kwietniu br.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży i wyników po trzech kwartałach. Są one przede wszystkim rezultatem dobrego sprzedażowo I półrocza w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego prowadzimy większość dostaw dla służb mundurowych. Biorąc pod uwagę obecny poziom zamówień i fakt, że w końcówce roku w tej branży uruchamianych jest więcej przetargów, jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zamknięcie roku – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

We wrześniu br. Lubawa S.A. poinformowała o zawarciu przez spółkę zależną Miranda kontraktu na dostawę pokryć maskujących Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia. Realizacja zamówienia podzielona będzie na cztery transze i przypadnie na lata 2019-2022. Łączna wartość kontraktu opiewa na 165 mln zł brutto, z których 20,4 mln zł brutto zasili konto Mirandy jeszcze w 2019 r.

- Obecnie jesteśmy jedynym w Polsce producentem tak zaawansowanych multispektralnych kamuflaży, a zawarty niedawno kontrakt umacnia nasza pozycję, zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie również ten produkt jest oferowany. Oczekujemy, że realizacja tej umowy będzie miała istotny wpływ na wyniki Grupy w najbliższych latach – wyjaśnia Marcin Kubica.

W najbliższych kwartałach, zgodnie z realizowaną strategią, Grupa Lubawa będzie koncentrowała się na pozyskaniu kolejnych zamówień w Polsce i zagranicą, a także rozwoju oferty produktowej. W perspektywie całego 2019 r. Zarząd spodziewa się utrzymania korzystnych wyników finansowych.

- Oczekuję, ze 2019 r. zakończymy dobrym wynikiem, na co wskazuje z jednej strony poprawa rentowności poszczególnych segmentów wynikająca m. in. z działań optymalizacyjnych i koncentracji na wyższych marżach, a z drugiej – rozpoczęcie realizacji w IV kw. wieloletniego kontraktu na maskowanie Berberys – dodaje Prezes Marcin Kubica.