• Akcjonariat
  Silver Hexarion
 • Silver Hexarion
  Stanisław Litwin
 • Silver Hexarion
  Jacek Łukjanow
 • Silver Hexarion
  Pozostali akcjonariusze
Doughnut Chart
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Silver Hexarion 30 599 474 28,00% 30 599 474 28,00%
Stanisław Litwin 5 366 682 4,91% 5 366 682 4,91%
Jacek Łukjanow 5 700 000 5,22% 5 700 000 5,22%
Pozostali akcjonariusze 67 603 844 61,87% 67 603 844 61,87%