• Start
  • 2020
  • Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020

Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020

Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020.

- Tak istotna poprawa rentowności była możliwa dzięki konsekwentnej realizacji strategii Grupy Lubawa, głównie przeprowadzanej w jej ramach optymalizacji kosztowej, a także poprawie struktury sprzedaży, skutkującej istotną poprawą rentowności realizowanych kontraktów – tłumaczy Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Grupa poinformowała w komunikacie o zasadniczo neutralnym wpływie sytuacji związanej z pandemią COVID-19: „negatywne skutki zostały zrekompensowane programami pomocowymi z których Grupa skorzystała” – podano w raporcie bieżącym.

Lubawa S.A. osiągnęła jednostkowo istotny wzrost rentowności sprzedaży, co skutkowało wzrostem zysku na sprzedaży o 3,93 mln zł rdr. W zakresie wyniku netto spółka wykazała zmniejszenie o 0,10 mln zł. Jednostkowe przychody zrealizowane w minionym roku wyniosły 41,48 mln zł i były o 10,67 mln zł mniejsze niż w okresie porównawczym.

- Należy pamiętać, że w poprzednim roku znaczący pozytywny wpływ na wynik netto Spółki miała transakcja sprzedaży naszej spółki zależnej Isabella PL. Szczególnie cieszy nas skokowy wzrost jednostkowego wyniku na sprzedaży. Wyniki jednostkowe i skonsolidowane za 2020 rok są wolne od wpływu zdarzeń jednorazowych, co pozwala nam liczyć na uzyskanie powtarzalności osiąganej rentowności w przyszłych okresach – podsumował Prezes Kubica.