• Start
  • 2020
  • Wysoki wzrost rentowności Grupy Lubawa narastająco po III kw. 2020 r.

Wysoki wzrost rentowności Grupy Lubawa narastająco po III kw. 2020 r.

Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 3%, zysku netto ze sprzedaży o 154% oraz zysku netto o 86% rdr..Poprawa skonsolidowanych przychodów i pozycji wynikowych związana była przede wszystkim z wyższą sprzedażą w segmencie tkanin, w którym działa spółka zależna Miranda. Poza wzrostem przychodów, na poprawę skonsolidowanych pozycji wynikowych wpłynęły również działania optymalizacyjne, a także wsparcie otrzymane przez spółki Grupy w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19.

- Szacowane 29 mln zł zysku netto za pierwsze trzy kwartały to rekordowy wyniki w historii Grupy. W dużym stopniu jest to rezultat naszej wysokiej aktywność w segmencie tkanin, w tym realizacji przez Mirandę części wieloletniego kontraktu na maskowania Berberys. Wysokie wyniki to również zasługa programów optymalizacyjnych realizowanych zgodnie z naszą strategią, które kontynuowane będą także w kolejnych latach – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Jednostkowe przychody i wynik netto Lubawy S.A. wykazały spadek rdr, na który wpłynęła niższa rdr sprzedaż sprzętu specjalistycznego. Spadek jednostkowego wyniku netto to również efekt wysokiej bazy, wynikającej z jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów spółki Isabella w 2019 r.

- Segment sprzętu specjalistycznego, z uwagi na specyfikę branży, powinniśmy oceniać w perspektywie pełnego roku. Czwarty kwartał to okres, kiedy startuje najwięcej postępowań przetargowych, w których bierzemy aktywny udział jako wiodący dostawca sprzętu dla służb mundurowych. Odnotowane od początku roku blisko 18 mln zł jednostkowych przychodów to solidny rezultat, jednak istotny będzie obecny kwartał, który da nam pełny obraz – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym 24 listopada mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.