• Start
  • 2020
  • Dobry rok Grupy Lubawa. Wzrost sprzedaży i trzykrotna poprawa zysku netto

Dobry rok Grupy Lubawa. Wzrost sprzedaży i trzykrotna poprawa zysku netto

W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły 258 mln zł (+8% rdr) i przełożyły się na 20,3 mln zł zysku netto (+209% rdr). .

- Na wzrost wpłynęła przede wszystkim realizacja nowych kontraktów w segmentach tkanin oraz materiałów reklamowych, a także udane projekty optymalizacyjne. Ponadto na wyższy wynik netto jednorazowy wpływ w kwocie 5,6 mln zł miała sprzedaż udziałów spółki Isabella PL w maju 2019 r., stanowiąca zakończenie udanej inwestycji – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A. W 2019 r. największym obszarem działalności Grupy Lubawa był segment tkanin. Odnotował sprzedaż na poziomie 109,8 mln zł, o 21% wyższym rdr. Poprawie uległ również wynik segmentu, który wyniósł 14,1 mln zł wobec 3,2 mln zł przed rokiem.

- Tak dynamiczna zmiana związana jest z rozpoczęciem realizacji wieloletniego kontraktu na dostawę maskowań Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia, w ramach którego sprzedaż w IV kwartale wyniosła ponad 20 mln zł, i który realizowany będzie również w latach 2020-2022 – tłumaczy Prezes Marcin Kubica. Bardzo dobry okres odnotował także segment materiałów reklamowych, którego sprzedaż poza Grupę wyniosła 91 mln zł, co oznacza wzrost o 6% rdr. Wynik segmentu ukształtował się na poziomie 7 mln zł wobec 1 mln zł za 2018 r.

- Wzrost przychodów w obszarze materiałów reklamowych był rezultatem wyższej sprzedaży segmentu w IV kw., związanej ze skutecznymi działaniami handlowymi, mającymi na celu spłaszczanie sezonu produkcyjnego. Poprawa wyniku to z jednej strony rezultat wzrostu przychodów i podwyższenia cen wybranych produktów, z drugiej – udanych działań skupionych na optymalizacji kosztów produkcji – komentuje Prezes Lubawy.

Przychody w segmencie sprzętu specjalistycznego wyniosły 47,6 mln zł (-11% rdr) i przełożyły się na ujemny wynik -0,9 mln zł (wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej). Przychody działającej w segmencie Lubawy S.A. ukształtowały się na poziomie 52,2 mln zł (-1% rdr). Jednostkowy wynik netto spółki osiągnął 3,9 mln zł netto (wobec 1,4 mln zł w 2018 r.), choć należy zaznaczyć, że korzystny wpływ na jego poziom miała wspomniana sprzedaż udziałów spółki Isabella PL.

- Słabszy rok sprzętu specjalistycznego wynikał przede wszystkim z niższych przychodów w IV kw., związanych z mniejszą liczbą krajowych postępowań przetargowych w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie, w ramach Lubawy S.A., skupiamy się zarówno na ryku krajowym, jak na rynkach zagranicznych i nawiązywaniu nowych, ciekawych relacji biznesowych. Efektem naszych działań w obszarze eksportowym jest choćby zawarty w ostatnich dniach kontrakt na dostawę makiet pneumatycznych dla jednej z czołowych armii NATO. To stosunkowo niewielkie, ale dobrze rokujące zamówienie o wartości nieco ponad 2 mln zł. Chcemy, by pojawiały się kolejne podobne współprace – wyjaśnia Prezes Marcin Kubica.

Wśród planów na najbliższy rok Zarząd wymienia stopniową realizację założeń nowej strategii Grupy Lubawa, w ramach której przewidziane jest wdrożenie ponad 90 projektów strategicznych (zaplanowanych na lata 2019-2026). Czynnikiem, który może mieć wpływ na rozwój Grupy w bieżącym roku, jest także obecna sytuacja związana z rozwojem pandemii COVID-19.

- Obecnie obserwujemy większe zainteresowanie wybranymi produktami z naszej oferty, w tym systemami ochrony zbiorowej i indywidualnej. Zamówienia płyną do nas z całego kraju, nie osiągnęły jednak do tej pory znaczącej skali. Możliwe jest również wystąpienie zagrożeń. Na bieżąco prowadzimy analizę sytuacji Grupy Lubawa i jeśli pojawią się istotne czynniki związane z COVID-19, z poziomu Grupy i naszego otoczenia, z pewnością będziemy o nich informować – dodaje Marcin Kubica.