• Start
  • 2013
  • Lubawa S.A. otrzymała kolejną dotację z NCBiR

Lubawa S.A. otrzymała kolejną dotację z NCBiR

Utworzone z Instytutu Metali Nieżelaznych, Instytutu Odlewnictwa, Instytutu Transportu Samochodowego, OBRUM Sp. z o.o. oraz Lubawy S.A. konsorcjum otrzymało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotację w wysokości 6,4 mln PLN. Blisko 1,6 mln PLN zostało przyznane Lubawie.

Środki z dotacji przeznaczone zostaną na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Lubawa S.A. będzie miała za zadanie zaprojektować i wykonać zewnętrzny, dodatkowy system modularnego opancerzenia kołowego transporterów opancerzonych, samochodów opancerzonych oraz pojazdów gąsienicowych na poziomie II – IV wg STANAG 4569, a także zastosować lekkie, wielowarstwowe osłony balistyczne, jako zewnętrzny modułowy system osłon przeciwpancernych, wraz z elementami mocowania służące ochronie całych transporterów opancerzonych i kabin samochodów opancerzonych przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 7,62 mm – 14,5 mm.

Przyznanie dotacji Lubawie jest wyrazem zaufania, iż jako eksperci w dziedzinie zaawansowanych technologicznie osłon balistycznych, zbiorników paliwowych, systemów kamuflażu i pozoracji oraz środków ochrony indywidualnej jesteśmy w stanie wypracować nowości na skalę światową. Cele postawione przed nami w ramach tego programu są bardzo ambitne i wpisują się w zasadnicze kierunki Programu Modernizacji Sił Zbrojnych RP – powiedział Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa S.A..

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizującą zadania w zakresie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

 


DOC Lubawa S.A. otrzymała kolejną dotację z NCBiR Pobierz