Raporty okresowe 2009

Raporty kwartalne:


 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe Lubawa SA 2009 - kwartał III
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe inwestora 2009 - kwartał III
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za III kw 2009 - KOREKTA
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe inwestora za III kw 2009r - KOREKTA
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne: • PDF
 • Raport z przeglądu sprawozdania finansowego - I półrocze 2009.
 • Pobierz ↓

Raporty roczne: