Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw 2011
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw 2011
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Lubawa SA skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Lubawa SA skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Lubawa SA skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie Zarządu do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie Zarządu do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie Zarządu do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie Zarządu do śródrocznego sprawozdania finansowego
 • Pobierz ↓Raporty roczne: