Raporty okresowe 2010

Raporty kwartalne:
>
 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za I kw. Lubawa SA 2010
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za III kw. Lubawa SA 2010
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za IV kw. Lubawa SA 2010
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za I półrocze Lubawa SA 2010
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie Zarzadu za I półrocze Lubawa SA 2010
 • Pobierz ↓


Raport roczny:

 • PDF
 • Opinia i raport z badania biegłego rewidenta
 • Pobierz ↓


 • PDF
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2010
 • Pobierz ↓