Raporty okresowe 2013

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2013
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 rok
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
 • Pobierz ↓Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
 • Pobierz ↓