Raporty okresowe 2014

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2014
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • List Prezesa Zarządu Grupa Lubawa SA - IV kwartał 2014 roku
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. za 2014 rok
 • Pobierz ↓


Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok
 • Pobierz ↓