• Start
 • 2021
 • 05/2021
  Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję
 • 05/2021
  Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję


  • Raport bieżący nr 05/2021

   Data: 01.06.2021 r. - 19:04

   Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Dnia 01 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Emitenta, ze względu na upływ kadencji, powołała Zarząd Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję. Do Zarządu Spółki nowej kadencji powołano Pana Marcina Kubicę i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd Spółki pozostaje jednoosobowy.

  Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej Prezesa Zarządu Spółki:

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest radcą prawnym. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz członka zarządu w spółkach: Fresh-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instant Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2005-2006 był członkiem Rady Nadzorczej w Len Spółka Akcyjna oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ Miranda S.A. W sierpniu 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Spółki.

  Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

  Pan Marcin Kubica nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

  Pan Marcin Kubica nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).