• Start
 • 2021
 • 01/2021
  Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku
 • 01/2021
  Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku


  • Raport bieżący nr 01/2021

   Data: 29.01.2021 r. - 15:08

   Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Lubawa S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

  1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 29 kwietnia 2021 r.

  2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

  - raport za I kwartał 2021 r. - w dniu 27 maja 2021 r.
  - raport za III kwartał 2021 r. - w dniu 25 listopada 2021 r.

  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 16 września 2021 r.

  Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).