• Start
 • 2020
 • 26/2020
  Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.
 • 26/2020
  Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.


  • Raport bieżący nr 26/2020

   Data: 27.08.2020 r. - 15:41

   Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za I półrocze 2020 r., tj. za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 144,5 mln zł wobec 141,8 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,7 mln zł ,tj. o 2%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 32,6 mln zł wobec 14,0 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 18,6 mln zł, tj. o 132%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 25,8 mln zł wobec 15,6 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 10,2 mln zł, tj. o 65%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 14,1 mln zł wobec 24,8 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 10,7 mln zł, tj. o 43%.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży wyniósł -0,1 mln zł wobec 0,8 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 0,9 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto wyniósł 0,2 mln zł wobec 4,9 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 4,7 mln zł.

  Wzrost skonsolidowanych przychodów jest przede wszystkim rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie tkanin. Na poprawę pozycji wynikowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęły wyższe przychody Grupy, kontynuacja prac nad efektywnością kosztową, korzystniejsza struktury sprzedaży w segmencie tkanin, a także wpływ programów pomocowych związanych z COVID 19

  Wpływ na spadek jednostkowych przychodów miała niższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, wynikająca z mniejszej liczby postępowań przetargowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek sprzedaży oraz wystąpienie w 2019 jednorazowej transakcji w postaci sprzedaży udziałów Isabelli Sp. z o.o. wpłynęło na pogorszenie pozycji wynikowych na poziomie jednostkowym.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.