• Start
 • 2020
 • 24/2020
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
 • 24/2020
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.


  • Raport bieżący nr 24/2020

   Data: 30.06.2020 r. - 17:50

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2019, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki:

  SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 41.000.000 głosów stanowiących 77,66 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 27,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 6.430.000 głosów stanowiących 12,18 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 4,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 10,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.