• Start
 • 2020
 • 14/2020
  Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
 • 14/2020
  Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku


  • Raport bieżący nr 14/2020

   Data: 24.04.2020 r. - 15:07

   Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Lubawa S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. ("Raport Okresowy").

  Raport Okresowy, którego termin publikacji został ustalony na 26 maja 2020 r., Emitent opublikuje 8 czerwca 2020 r.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), w związku z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.