• Start
 • 2019
 • 15/2019
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
 • 15/2019
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.


  • Raport bieżący nr 15/2019

   Data: 28.06.2019 r. - 20:39

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki:

  SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 30.599.474 głosów stanowiących 73,79 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 5.500.000 głosów stanowiących 13,26 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 5,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 12,94 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.