• Start
 • 2017
 • 09/2017
  Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok
 • 09/2017
  Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok


  • Raport bieżący nr 09/2017

   Data: 01.08.2017 r. - 19:26

   Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że dnia 1 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Lubawa S.A. podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu, który dokona badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 r.

  Dane o wybranym podmiocie:

  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa.
  Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

  Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu. Wybrany podmiot dokonywał badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2014, 2015 i 2016.

  Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

  Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji usług określonych w przedmiotowej uchwale Rady Nadzorczej Emitenta.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).