• Start
 • 2014
 • 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.
 • 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.


  • PDF
  • Raport bieżący nr 11/2014

   Data: 30.06.2014 r.

   Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki:

  SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr - 30.599.474 głosów stanowiących 85,05 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 28,00% głosów w ogólnej liczbie głosów.

  STANISŁAW LITWIN - 5.366.682 głosów stanowiących 14,92% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.