• Start
 • 2014
 • 15/2014 Uruchomienie zakładu produkcyjnego przez Spółkę zależną na terenie Republiki Armenii
 • 15/2014 Uruchomienie zakładu produkcyjnego przez Spółkę zależną na terenie Republiki Armenii


  • PDF
  • Raport bieżący nr 15/2014

   Data: 17.10.2014 r.

   Temat: Uruchomienie zakładu produkcyjnego przez Spółkę zależną na terenie Republiki Armenii


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że dnia 16 października 2014 r. na terenie Republiki Armenii, Lubawa Armenia S.A. uruchomiła zakład produkcyjny, co oznacza, że został zakończony etap organizacyjny, związany z realizacją celu leżącego u podstaw powołania Lubawa Armenia S.A. przez Lubawa S.A. i rząd Republiki Armenii. Zakład produkcyjny uruchomiony przez Lubawa Armenia S.A. będzie produkował wyroby na rzecz wojska i innych służb mundurowych rządu Republiki Armenii, w oparciu o technologię i komponenty dostarczane przez LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszym z realizowanych kontraktów będzie dostawa namiotów o wartości 150.000 USD. Zakłada się dalsze kontrakty powinny być wynegocjowane i podpisane do końca lutego 2015 r.

  Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że uruchomienie zakładu produkcyjnego przez Lubawa Armenia S.A. - spółkę zależną od Lubawa S.A., może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta