• Start
 • 2011
 • 79/2011 Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych
 • 79/2011 Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych


  • Raport bieżący nr 79/2011

   Data: 28.12.2011 r.

   Temat: Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. informuje o podjętej decyzji odwołania prognoz finansowych, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych. Prognoza ta zakładała za cały 2011 rok osiągnięcie jednostkowych: przychodów ze sprzedaży na poziomie 50,0 mln zł, zysku EBITDA na poziomie 7,0 mln zł oraz zysku netto na poziomie 5,0 mln zł.

  Odwołanie prognozy finansowej spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Spółki, w szczególności: późnym uzyskaniem zezwoleń formalno prawnych związanych z realizacją kontraktu eksportowego (o którym mowa w raporcie bieżącym 73/2011), niestabilną sytuacją na rynkach finansowych oraz czynnikami cenotwórczymi surowców używanych do produkcji.

  Zdaniem Zarządu Lubawa S.A. w obecnej chwili nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne określenie szacunków wyników finansowych Spółki, w związku z czym nie jest możliwe zaktualizowanie poprzednio publikowanych prognoz na 2011 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.