• Start
 • 2011
 • 80/2011 Odwołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta
 • 80/2011 Odwołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta


  • Raport bieżący nr 80/2011

   Data: 28.12.2011 r.

   Temat: Odwołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej Emitenta – Miranda Sp. z o.o. z dnia 27.12.2011 r. odwołany został z pełnienia funkcji w Zarządzie tejże spółki Prezes Zarządu - Zbigniew Zawierucha. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Miranda Sp. z o.o. nadal pełnią Pan Krzysztof Piekarski oraz Pan Krzysztof Piaścik.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.