• Start
 • 2010
 • 74/2010 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA o godz. 11:00.
 • 74/2010 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA o godz. 11:00.


  • Raport bieżący nr 74/2010

   Data: 15.12.2010 r.

   Temat: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA o godz. 11:00.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie

  Zarząd LUBAWA S.A. przesyła listę Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 14 grudnia 2010 r. o godzinie 11:00 posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów:

  - Krzysztof Fijałkowski - 7.994.000 głosów tj. 36,37 % liczby głosów na NWZA, co stanowiło 9,78 % ogólnej liczby głosów,
  - Stanisław Litwin – 6.085.902 głosów tj. 27,69 % liczby głosów na NWZA, co stanowiło 7,44 % ogólnej liczby głosów,
  - Jacek Łukjanow – 5.350.000 głosów tj. 24,35 % liczby głosów na NWZA, co stanowiło 6,54 % ogólnej liczby głosów,
  - Budziński Włodzimierz – 2 547 109 głosów tj. 11,59 % liczby głosów na NWZA, co stanowiło 3,11 % ogólnej liczby głosów.