• Start
 • 2007
 • 56/2007 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
 • 56/2007 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


  • PDF
  • Raport bieżący nr 56/2007

   Data: 16.11.2007 r.

   Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje,iż w dniu 16.11.2007 roku powziął informacje o rezygnacji Pana Jacka Łukjanowa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 17.11.2007. Jako przyczynę rezygnacji podano waż ne sprawy osobiste.