• Start
 • 2007
 • 57/2007 Kolejny krok do nabycia AIR-POLu
 • 57/2007 Kolejny krok do nabycia AIR-POLu


  • PDF
  • Raport bieżący nr 57/2007

   Data: 19.11.2007 r.

   Temat: Kolejny krok do nabycia AIR-POLu


  Podstawa prawna:

  Zarząd Lubawa S.A. informuje, że podpisał z udziałowcami posiadającymi łącznie 100 % kapitału zakładowego firmy AIR-POL, największego krajowego dostawcy sprzętu spadochronowego, porozumienie w sprawie odsprzedaży udziałów w firmie AIR POL.

  Strony porozumienia zadeklarowały, że ostateczną umową sprzedaży przez wspólników na rzecz Lubawy 100% udziałów zastanie zawarta nie później niż do końca grudnia 2007 r. z zaznaczeniem, że przejęcie wszelkich praw do udziałów nastąpiłoby na rzecz Lubawa z dniem 1 stycznia 2008r.

  O rozmowach z firma AIR-POL Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 54/2007 z dnia 31.10.2007 r.