Lubawa USA
Lubawa USA oferuje produkty z wachlarza polskiego producenta Lubawa S.A. Przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych skupione jest na kontaktach ze służbami mundurowymi. W ofercie spółki znajdują się też artykuły z zakresu systemów zabezpieczeń przed upadkiem.
Bogaty portfel produktów Lubawa S.A. znajduje rynek zbytu w Stanach Zjednoczonych. Produkty oferowane na amerykańskim rynku przez Lubawa USA sprawdzają się w warunkach ekstremalnego zagrożenia, gdzie potrzebne są szybkie i skuteczne wyjścia z sytuacji niebezpiecznych. Dzięki szerokiemu zastosowaniu oraz posiadanym standardom produkty spełniają oczekiwania w każdym terenie, bez względu na położenie geograficzne i warunki atmosferyczne.
Lubawa Profil
Dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
lubawausa.com
John E. Longhouser
Prezes zarządu
Generał Dywizji (emerytowany) John Longhouser pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego spółki LUBAWA USA, lidera w branży rozwiązań z zakresu osłon, maskowania i pozoracji. Od czasu jego odejścia z czynnej służby w 1997 r., Generał Longhouser pełnił w sektorze prywatnym funkcję Przewodniczącego, Prezesa i Dyrektora Generalnego w spółce Vectronix, Inc, dostawcy rozwiązań optyki precyzyjnej; Prezesa MTC Technologies, spółki publicznej świadczącej usługi obronne; oraz Wiceprezesa Wyższego Szczebla w Burdeshaw Associates, przedsiębiorstwie doradczym zajmującym się obroną strategiczną.

Karierę wojskową Generała Longhousera wyróżnia jego doświadczenie i wkład w pozyskiwanie wyposażenia dla armii, jaki wniósł podczas 33 lat służby. Już na początku swojej kariery w pozyskiwaniu wyposażenia był decydującym kierownikiem, przygotowując czołg Abrams XM1 do wstępnej produkcji. Później pełnił funkcję Kierownika Programu Systemów Czołgów Abrams i ostatecznie zarządzał wszystkimi wojskowymi programami wozów bojowych jako Dyrektor Wykonawczy Programu ds. Modernizacji Systemów Opancerzonych. Jego ostatnią misją w armii była rola Dowódcy w Wojskowym Dowództwie Badań i Oceny na torze testowym Aberdeen Proving Grounds w Maryland.
Generała Longhousera powołano do wojska w 1965 r. z Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na uniwersytecie Stevens Institute of Technology w 1971 r., a następnie ukończył roczne praktyki przemysłowe w General Motors Corporation w roku 1977. Jest zarejestrowany jako Inżynier Zawodowy w Stanie Wirginia i nauczał Inżynierii Systemów Broni jako Profesor Nadzwyczajny w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych od roku 1973 do 1975. Jego wojskowe wykształcenie obejmowało naukę w Command and General Staff College, Industrial College of the Armed Forces oraz Center for Creative Leadership.

Generał Longhouser służył w 1. i 3. Dywizji Pancernej w Niemczech oraz walczył w 11. Pułku Kawalerii Pancernej w Wietnamie. Jego doświadczenia za granicą obejmują także zagraniczne wojskowe programy sprzedaży w Szwecji, Egipcie, Królestwie Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Turcji; a także zagraniczne programy kooperacyjne w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Marcin Gwizd
Wiceprezes Lubawa USA
Dyrektor ds. kamuflażu i pozoracji w Lubawa S.A/Miranda
Pan Marcin Gwizd jest absolwentem Sydney Technical College w Australii. Posiada ponad 20 lat praktycznego i teoretycznego doświadczenia w zakresie elektrotechniki, jak i produkcji i rozwoju technologii kamuflażu. Dzięki swojej ekspertyzie przyczynił się do rozwoju wielu międzynarodowych projektów, dotyczących nowej generacji kamuflażu. Pan Marcin Gwizd w czasie współpracy z Lubawa S.A. wprowadził na rynek innowacyjne rozwiązania oraz kontynuował rozwój technologiczny obecnych, w zakresie wielozakresowej ochrony pojazdów. Współpracował między innymi z Polskim Ministerstwem Obronny Narodowej, co zaowocowało stworzeniem zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie zwiększenia skuteczności kamuflażu i pozoracji. Pan Marcin Gwizd jest jednym z ekspertów ds. kamuflażu, przynależących do Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Jest on również bezpośrednio odpowiedzialny za wdrażanie i rozwijanie projektu ULCANS na obszarze Stanów Zjednoczonych. Jego niezwykłe podejście i zaangażowanie sprawiają, iż jest on jednym z wiodących międzynarodowych specjalistów w zakresie kamuflażu i pozoracji.

Profil Lubawa