• Start
  • 2018
  • Grupa Lubawa zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa przedstawiła najnowsze wyniki finansowe, wykazując 19% rdr wyższe przychody i dwukrotnie wyższy zysk netto.

Odnotowane w I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19% rdr. Zysk netto ukształtował się na poziomie 6,3 mln zł wobec 3,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+98% rdr).

- Korzystna dynamika przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie tkanin, wynikającej ze zrealizowania większości kontraktu na siatki maskujące, przewidzianego na bieżący rok już w pierwszym kwartale. Większą sprzedaż odnotował też segment materiałów reklamowych. Wyniki Grupy wzrost zawdzięczają głównie korzystniejszej niż przed rokiem strukturze sprzedaży odnotowanej w I kwartale w spółce Miranda, odpowiadającej za tkaniny – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W analizowanym okresie największym segmentem działalności Grupy były materiały reklamowe, których sprzedaż dla klientów zewnętrznych wyniosła 33,3 mln zł (+8% rdr). Przełożyła się ona na 3,0 mln zł zysku, czyli o 0,6 mln zł mniej w stosunku do I kw. 2017 r. Spadek był przede wszystkim rezultatem wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niekorzystnego kursu EUR. Sprzedaż segmentu tkanin do klientów zewnętrznych wyniosła 31,8 mln zł, co oznacza poprawę o 8,9 mln zł rdr (+39%). Wynik segmentu (ze sprzedaży zewn.) kształtował się na poziomie 7,5 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej (+341% rdr).

- Dzięki istotnemu przekroczeniu poziomu kosztów stałych sprzedaż segmentu tkanin przełożyła się na wzrost rentowności produkcji i wynik 7,5 mln zł. Choć segment ten odnotował dobry okres, nie można oczekiwać, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych kwartałach br. – wyjaśnia Marcin Kubica.

Segment sprzętu specjalistycznego wykazał 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę (‑14% rdr) i 1,8 mln zł straty na tej sprzedaży (1,3 mln zł straty w 1Q 2017). Jak wyjaśnia Spółka, stosunkowo niskie przychody i wyniki segmentu są rezultatem sezonowości sprzedaży. Zwiększenie zamówień od służb mundurowych przypada zwykle na drugą połowę roku, wraz z rozstrzygnięciem przetargów.

Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na I kw. Grupa wymienia otrzymane zamówienie armii amerykańskiej na system kamuflażu multi-spektralnego. Kontrakt związany jest z wieloetapowym postępowaniem przetargowym, w którym bierze udział Lubawa USA, amerykańska filia Lubawy, wraz z konsorcjantem, koncernem HDT Global.

- Jest to pierwsze zamówienie realizowane w ramach ostatniej, prototypowej fazy przetargu, w którym od kilku lat bierzemy udział. Ostateczne rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest na końcówkę bieżącego roku. Już sam udział w fazie prototypowej postępowania uważam za duże osiągnięcie naszego zespołu, szczególnie spółki Lubawa USA – skomentował Marcin Kubica.

Wśród planów Zarządu na 2018 r. znajduje się m. in. zakończenie prac nad nową strategią i równoległe wdrażanie jej założeń. Grupa planuje kontynuację prowadzonych działań optymalizacyjnych oraz skupianie się na rentowności realizowanych kontraktów. Do końca bieżącego roku powinna również zostać zakończona budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które ułatwi Spółkom Grupy prowadzenie zaawansowanych badań i testów opracowywanych rozwiązań.