• Start
  • 2018
  • Grupa Lubawa szacuje istotną poprawę sprzedaży i wyników w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa szacuje istotną poprawę sprzedaży i wyników w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za I kw. 2018 r. zakładające wzrost skonsolidowanych przychodów o 19% oraz zysku netto o 90% rdr.


Poprawa wyników skonsolidowanych została uzyskana przede wszystkim w segmencie Tkanin.

- Wpływ na poprawę przychodów i wyników Grupy miała dobra kondycja segmentu Tkanin, w którym działa nasza spółka zależna Miranda. W I kw. segment wykazał zarówno wyższy poziom, jak i korzystniejszą strukturę sprzedaży do klientów. Te czynniki plus kontynuowane działania optymalizacyjne, przełożyły się na poprawę rentowności – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Wzrost sprzedaży o blisko 3% odnotowała Lubawa S.A., podmiot dominujący w Grupie.

- Niższe przychody Lubawy S.A. w I kw. związane są z obserwowaną sezonowością sprzedaży segmentu sprzętu specjalistycznego oraz niższą aktywnością zakupową klientów publicznych w tym okresie. Generalnie służby mundurowe wykazywały w ostatnich miesiącach niższą aktywność zakupową. Spodziewamy się większej aktywności i uruchomienia szeregu postępowań w drugiej połowie roku – wyjaśnia Marcin Kubica.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 15 maja br. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od prezentowanych wielkości – zastrzega Spółka w raporcie bieżącym.