• Start
  • 2016
  • Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za III kw. 2016 r.

Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za III kw. 2016 r.

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami do końca III kw. Grupa Lubawa wypracowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 3% rdr oraz zysku netto o 179% rdr w ujęciu narastającym.

Szacowane przychody Grupy Lubawa za trzy kwartały br. wyniosły 188,1 mln PLN, co stanowi poprawę o 6,3 mln PLN (3%) względem poziomu w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowany wynik netto na sprzedaży Grupa szacuje na 9,6 mln PLN, natomiast zysk netto na 6,7 mln PLN, co stanowi poprawę względem ubiegłego roku o odpowiednio 9,1 mln PLN oraz 4,3 mln PLN.

- Oceniając osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniki skonsolidowane należy wziąć pod uwagę wypłacone spółkom z Grupy Lubawa w pierwszym półroczu ubiegłego roku odszkodowania z tytułu szkód po pożarze z 2014 roku, w wysokości ok. 5,6 mln zł, które nie wystąpiły w roku bieżącym – poinformował Zarząd w komunikacie.

Według przedstawionych szacunków poprawę poziomu sprzedaży oraz pozycji wynikowych odnotował podmiot dominujący – Lubawa S.A. – producent sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych. Narastająco za trzy kwartały 2016 r. przychody spółki wzrosły o 7,6 mln PLN rdr do poziomu 33,9 mln PLN. Wynik netto na sprzedaży wyniósł 1,8 mln PLN, natomiast wynik netto 0,8 mln PLN, co stanowi znaczą poprawę względem ujemnych pozycji wynikowych za analogiczny okres 2015 r.

- Szacowane wyniki za pierwsze trzy kwartały 2016 r. zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu w Lubawa S.A. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku, co było efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów Spółki w sektorze służb mundurowych. W III kwartale b.r. zrealizowana przez Lubawa S.A. sprzedaż charakteryzowała się, ze względu na strukturę produktową realizowanych zamówień, niższą rentownością niż w roku ubiegłym. Na poziom skonsolidowanych wyników Grupy w III kw. 2016 r. wpłynęła przede wszystkim wyższa od zeszłorocznej efektywność sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych – wyjaśnił Zarząd.

Raport okresowy Grupy Lubawa za III kw. 2016 r. zostanie opublikowany 9 listopada br.