• Start
  • 2016
  • Grupa Lubawa: rośnie sprzedaż dla wojska

Grupa Lubawa: rośnie sprzedaż dla wojska

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Lubawa odnotowała wzrost przychodów o 3,5% rdr oraz wzrost zysku netto o 179% rdr. Poprawę wyników zawdzięcza przede wszystkim udanej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych.

Po pierwszych trzech kwartałach br. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły narastająco 188,1 mln PLN, czyli o 3,5% więcej w stosunku do 181,8 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przełożyły się na 6,7 mln PLN zysku netto, co oznacza poprawę o 4,3 mln PLN rdr (+179%). Rentowność sprzedaży wzrosła tym samym z 1,3% do 3,6% po dziewięciu miesiącach br.

Zgodnie z komentarzem zarządu, na wzrost przychodów i rentowności wpłynęła wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, który po trzecim kwartale br. odnotował 29,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych (+51% rdr). Wynik segmentu wyniósł 0,9 mln PLN, co oznacza poprawę o 2,7 mln PLN względem pierwszych trzech kwartałów 2015 r. Odpowiedzialna za segment Lubawa S.A. po trzecim kwartale wypracowała 33,9 mln PLN jednostkowych przychodów (+29% rdr), a także poprawę zysku netto o 1,2 mln PLN rdr do poziomu 0,8 mln PLN.

- Segment sprzętu dla służb mundurowych odnotował sprzedażowo dobry okres, co jest zasługą przede wszystkim drugiego kwartału, kiedy obserwowaliśmy wyjątkowo duże zainteresowanie tymi wyrobami. Sam trzeci kwartał był natomiast pod tym względem nieco słabszy. Analizując obecną sytuację, a także biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży Lubawy S.A., spodziewam się udanej końcówki roku w tym segmencie działalności – komentuje Marcin Kubica, prezes spółki.

Jednym z głównych czynników wpływających na poprawę skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy po trzecim kwartale br. był również wzrost rentowności segmentu materiałów reklamowych. Obok niższego o ok. 5,5 mln PLN rdr poziomu sprzedaży poza Grupę, w analizowanym okresie segment odnotował wzrost wyniku o 5,6 mln PLN do poziomu 8,1 mln PLN. Wpływ na tę sytuację miała rezygnacja z części kontraktów o niższej rentowności, a także odnotowany w 2016 r. spadek cen aluminium, wykorzystywanego przez podmiot Litex Promo m. in. do produkcji nośników reklamy.

Segment tkanin, w obrębie którego działa podmiot zależny Miranda, w omawianym okresie wypracował 77,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży zewnętrznej (+3% rdr), a także poprawił wynik finansowy z -3,2 mln PLN po trzech kwartałach ub. r. do -1,7 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r.

- Na ujemny poziom wyniku segmentu tkanin w 2016 r. wpływ mają jeszcze skutki pożaru z końca 2014 r., choć należy podkreślić, że zjawisko to jest coraz mniej widoczne i oczekuję utrzymania się tego trendu. Miranda wróciła już na właściwe dla siebie tory, prowadzi wzmożone prace modernizacyjne i restrukturyzacyjne. Wraz z zarządem Spółki spodziewamy się dobrego zamknięcia 2016 r., na które powinno wpłynąć m. in. realizowane obecnie zamówienie dla Inspektoratu Uzbrojenia MON, dotyczące dostawy kamuflażu o wartości 27 mln PLN – wyjaśnia prezes Kubica.