• Start
  • 2015
  • Wideokonferencja z Prezesem Lubawa S.A. – Panem Marcinem Kubicą – już 24 listopada br.

Wideokonferencja z Prezesem Lubawa S.A. – Panem Marcinem Kubicą – już 24 listopada br.

Po raz kolejny, przy okazji wyników za III kw. 2105 r. Lubawa S.A. zaprasza zainteresowanych Spółką inwestorów oraz akcjonariuszy do uczestnictwa w spotkaniu na platformie REDWOOD Forum.

Przedmiotem wideokonferencji będzie omówienie i komentarz do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Lubawa za III kwartał 2015 r. wraz z odpowiedziami na Państwa pytania. Podczas spotkania omówione zostaną również bieżące i przyszłe projekty realizowane przez Grupę.

Wideokonferencja odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2015 r. o godz. 17:00.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy dokonać rejestracji poprzez FORMULARZ REJESTRACJI do 23 listopada 2015 r. do godz. 13.00.

Szczegóły techniczne udziału w wideokonferencji zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji.