• Start
  • 2014
  • Lubawa Armenia S.A. - owocne spotkanie z przedstawicielami MORA

Lubawa Armenia S.A. - owocne spotkanie z przedstawicielami MORA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Armenia S.A. przebiegło bardzo pozytywnie dla ormiańskiej spółki - Lubawa Armenia. Podczas spotkania na szczycie z przedstawicielami MORA dyskutowano o możliwościach rozwoju spółki oraz o poszerzaniu rynków zbytu dla produktów Lubawa Armenia S.A. MORA zadeklarowało zakupy w 2015 roku, a pierwszy kontrakt na dostawę siatek maskujących będzie podpisywany już w styczniu przyszłego roku.

12.12.2014 r. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Lubawa S.A. Marcina Kubicy z Ministrem Obrony Republiki Armenia Seyranem Ohanyanem, w którym uczestniczyli również Vice Minister Alik Mirzabekyan, Dyrektor Departamentu Przemysłu Obronnego MORA Murad Isakhanyan oraz Dyrektor Lubawa Armenia S.A. Jarosław Ruch. W trakcie spotkania omówiono możliwości wsparcia przez Rząd RP polskich inwestycji w Armenii oraz strategię rozwoju Lubawa Armenia S.A. i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa Armenia S.A.

Następnie odbyło się spotkanie z Vice Ministrem Dawidem Tonoyanem, gdzie omówiono możliwości wsparcia przez MORA starań o pozyskanie rynków eksportowych dla Lubawa Armenia S.A. W trakcie kolejnych spotkań z Vice Ministrem Alikiem Mirazbekyanem i Muradem Iskahanyanem uzgodniono strategię rozwoju Lubawa Armenia S.A., w tym wskazano potencjalnych klientów w Armenii i za granicą oraz omówiono działania prowadzące do ich pozyskania. MORA deklaruje zakup w 2015 roku między innymi kilku typów namiotów, wielozakresowych siatek maskujących, kamuflażu indywidualnego, kamizelek kuloodpornych i hełmów. W związku z domykaniem przyszłorocznego budżetu MORA trwają intensywne prace nad wprowadzeniem doń kolejnych wyrobów Lubawa Armenia SA. Poszczególne kontrakty podpisywane będą na przestrzeni całego roku, a pierwszy z nich, dotyczący wielozakresowych siatek maskujących na kwotę ok. 200.000 EUR, będzie podpisany pod koniec stycznia 2015 roku.

MORA wspomogła już zorganizowanie dwóch spotkań w Ministerstwie Zarządu Terytorialnego i Sytuacji Nadzwyczajnych RA, które zainteresowane jest zakupem sprzętu ratowniczego, w tym kilku typów namiotów, kabin dekontaminacyjnych, pontonów, zbiorników na wodę oraz kombinezonów, kamizelek, plecaków i innego wyposażenia indywidualnego ratowników. Uzgodniono dotarcie do odpowiednich struktur w Ministerstwie Zdrowia i Policji. Rynkami eksportowymi, które Lubawa Armenia będzie się starała pozyskać w pierwszej kolejności będą: Gruzja, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizja i Uzbekistan. Dla wspomożenia tych działań MORA organizuje 19.12.2014 wizytację zakładu w Charentsavan przez akredytowanych w Armenii attache wojskowych różnych państw.

Strony jednogłośnie potwierdziły możliwość płynnego zwiększenia możliwości produkcyjnych Lubawa Armenia S.A. w przypadku pozyskania dużych kontraktów. Wyznaczono cele strategiczne dla Zarządu oraz obydwóch akcjonariuszy do osiągnięcia w pierwszym kwartale 2015 roku. Uzgodniono, że pod koniec każdego kwartału będą się odbywały spotkania, na których omówiona zostanie realizacja założonych zadań i wyznaczone będą kolejne cele.

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa Armenia S.A. przyjęto sprawozdanie Zarządu z przeprowadzonych inwestycji i sytuacji finansowej Spółki. Następnie zatwierdzono wniesione przez akcjonariuszy, zgodnie z Umową Inwestycyjną, dodatkowe wkłady w Kapitał Zakładowy i ustanowiono jego wysokość na kwotę 830 mln AMD, przy czym skład akcjonariatu pozostaje bez zmian – 51% akcji Lubawa S.A. oraz 49% MORA. Podniesienie Kapitału Zakładowego Spółki odbyło się poprzez zwiększenie wartości akcji, która dla jednej akcji obecnie wynosi 8,3 mln AMD.

Informacje w mediach:

www.ru.a1plus.am
www.news.am


Lubawa Armenia S.A. - owocne spotkanie z przedstawicielami MORA
Lubawa Armenia S.A. - owocne spotkanie z przedstawicielami MORA