• Start
  • 2014
  • Lubawa S.A. rozpoczęła współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom

Lubawa S.A. rozpoczęła współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom

19 grudnia w Kijowie polska spółka zawarła porozumienie o strategicznej współpracy z ukraińskim, państwowym koncernem zbrojeniowym Ukroboronprom. Jej głównym celem jest wprowadzenie na rynek ukraiński produktów z oferty Lubawy S.A. w oparciu wieloletnie kontrakty rządowe.

Ukroboronprom zrzesza ponad 130 państwowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za wszystkie kluczowe dostawy wojskowe na terenie Ukrainy, które realizuje zarówno poprzez produkcję własną, jak i import. Współpraca z Lubawą S.A. ma umożliwić ulokowanie na Ukrainie sprzętu wojskowego produkowanego w oparciu o komponenty i technologie dostarczane przez polskiego partnera, natomiast samej Lubawie S.A. pozwoli na dalszą intensyfikację sprzedaży na rzecz ukraińskich odbiorców. Z uwagi na to, że strony wyraziły chęć wzajemnego wykorzystania posiadanych kanałów dystrybucji, nawiązana współpraca ma nie ograniczać się wyłącznie do rynku ukraińskiego.

Ukrainę postrzegam jako jeden ze strategicznych kierunków ekspansji międzynarodowej Lubawy S.A. W 2014 r. zrealizowaliśmy dla odbiorców ukraińskich (Straży Graniczna, MSW, MON) szereg dostaw, których przedmiotem były m. in. bazy noclegowe, kamizelki kuloodporne i hełmy. Nasze produkty spotkały się z dużym uznaniem ze strony odbiorców. Dodatkowo posiadają one certyfikaty zgodności ze stosownymi normami obowiązującymi u naszego wschodniego sąsiada – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Podpisując porozumienie o współpracy, strony ustaliły precyzyjny plan działań, które realizowane będą począwszy od stycznia 2015 r. W pierwszej kolejności, w siedzibie Ukroboronprom oraz na poligonach wojskowych na Ukrainie, przeprowadzona zostanie prezentacja sprzętu Lubawy S.A. budzącego największe zainteresowanie strony ukraińskiej – zaprezentowane zostaną m. in. sprzęty logistyczne, multispektralne systemy kamuflażu oraz systemy ochrony indywidualnej żołnierza. W oparciu o demonstracje, dokonane zostaną ustalenia wolumenu tych wyrobów, które następnie przełożone zostaną na budżet zakupowy. Finalizacją powyższych kroków będzie utworzenie spółki joint venture, która zajmie się produkcją poszczególnych produktów na terenie Ukrainy w oparciu o komponenty i technologie dostarczane przez Lubawa S.A.

Jesteśmy dumni, iż to właśnie Lubawa stała się dla Ukrainy i Ukroboronprom strategicznym partnerem. Liczymy, iż nasza kooperacja przyczyni się do zwiększenia stabilności na Ukrainie, poprawy bezpieczeństwa w regionie, a także do unifikacji wyposażenia armii ukraińskiej ze standardami NATO poprzez dostawy sprzętu Lubawa spełniającego te kryteria jakościowe – dodaje Marcin Kubica.

Lubawa S.A. rozpoczęła współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom
Lubawa S.A. rozpoczęła współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom