WAŻNE:


W przypadku wystąpienia problemu z wysłaniem aplikacji prosimy o wyczyszczenie historii przeglądarki.

Rodzaj aplikacji:


Dotyczy aplikacji na praktyki:


Dotyczy aplikacji na staż:


Dane personalne:


Dane kontaktowe:


Pytania uzupełniające:


Gdzie chcesz podjąć pracę/praktykę:

Załącz dokument CV:


CV

Zgoda na przetwarzanie danych:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.

Zgoda:


Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej aplikacji do innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Lubawa.